Ons kantoor inschakelen? Bel direct.
Spoed of geen spoed, Luuc staat u graag te woord.

Stap voor stap.

Welke stappen doorloopt u voorafgaand en tijdens een incassoprocedure?

1.    AANMANING
U geeft uw schuldenaar middels het versturen van een schriftelijke aanmaning de laatste mogelijkheid om uw vordering te betalen zonder tussenkomst van ons incassobureau.

Wij kunnen namens u een laatste aanmaning opmaken en verzenden. Neem hiervoor contact met ons op.

2.    ONS INCASSOBUREAU INSCHAKELEN
U heeft geen betaling ontvangen en u wilt de vordering ter incasso aanbieden aan ons incassobureau. Meld uw onbetaalde vordering per e-mail, post of fax aan. Bestaande klanten kunnen opdrachten aanmelden via het online volgsysteem.

3.    EEN DEBITEURENBEZOEK
Wanneer reactie op herinneringen, aanmaningen en/of een door ons kantoor verzonden sommatie uitblijft dan wordt een debiteurenbezoek afgelegd. Uw schuldenaar wordt op locatie bezocht om de reden van de achterstallige betaling vast te stellen. Eventuele problemen en/of risico's worden geïnventariseerd, verholpen of ontkracht en de betreffende schuldenaar krijgt de mogelijkheid om rechtsmaatregelen te voorkomen middels een (algehele) betaling. Betalingsregelingen worden uiteraard uitsluitend in overleg met u getroffen.

Optie:
Het is tijdens een debiteurenbezoek mogelijk om geleverde goederen uit uw naam terug te vorderen. Neem contact op voor de voorwaarden.

Resultaat 1: Incasso vordering succesvol

Het geïncasseerde bedrag wordt aan u uitgekeerd.

Resultaat 2: Incasso vordering binnenkort

Indien het niet mogelijk is om het verschuldigde bedrag direct te incasseren, bijvoorbeeld door onwelwillendheid van de schuldenaar, dan worden de verhaalsmogelijkheden middels een debiteurenbezoek in kaart gebracht.

Het voeren van een gerechtelijke procedure wordt door ons incassobureau verzorgd.

Lees verder over onze tarieven

Pijltje naar beneden

Incassoprocedure starten

Pijltje naar beneden

U kunt ook bellen naar 06 - 52 46 26 17