"Hoeveel herinneringen of aanmaningen moet je sturen voordat je een incassobureau mag inschakelen?"

Luuc Rikken
Mijn naam is Luuc Rikken, praktisch ingestelde incasso jurist met 10+ jaar incasso- en deurwaarderservaring. Ik incasseer vorderingen namens particulieren en bedrijven middels een gratis debiteurenbezoek. Volledig op no cure no pay basis.

Hoeveel herinneringen of aanmaningen moet je sturen voordat je een incassobureau mag inschakelen?

Hoeveel herinneringen of aanmaningen moet je sturen voordat je een incassobureau mag inschakelen?

Er zijn hierover veel ideeën en misvattingen. De enige juiste: je dient een debiteur volgens de wet één keer schriftelijk aan te manen voordat je een incassobureau mag inschakelen.

Je dient de debiteur volgens de wet ook een redelijke termijn te geven om de factuur alsnog te voldoen. Sinds 1 juli 2012 is deze termijn minimaal 14 dagen. 

Een aanmaning sturen naar een particulier?

Dan gelden er sinds 1 juli 2012 nieuwe regels. Lees hierover meer in dit artikel (wat zijn de eisen voor een herinnering of aanmaning per 1 juli 2012). 

Wil je voor het versturen van een aanmaning een incassobureau inschakelen?

Dat kan, sterker nog.. dat is heel gebruikelijk. Lees voor uitgebreide informatie verder op deze pagina of neem vrijblijvend contact op.

Volgens artikel 82 – 6:82 van het burgerlijk wetboek:

1Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Een incassobureau en deurwaarder geldt in de meeste situaties als laatste optie om een factuur te incasseren. Men wil fouten of misverstanden uiteraard graag voorkomen. Het is daarom gebruikelijk om een debiteur tussen de 1 en 3 keer een schriftelijke aanmaning te sturen met ieder een redelijke termijn voordat een vordering uit handen wordt gegeven.

Tip: verstuur een ingebrekestelling aangetekend en tevens per e-mail zodat je altijd bewijs hebt. Heb je vragen, neem dan gerust contact op. 

Wil je precies weten wat ik adviseer in jouw situatie? Neem contact op, ik informeer je gratis en vrijblijvend.

Voor het beste advies adviseer ik om zoveel mogelijk informatie te delen. Deel liever teveel informatie dan te weinig.

Een voorbeeldbrief (aanmaning of herinnering) nodig?

Stuur een e-mail naar info@luuc.eu of neem contact op om een gratis exemplaar op maat te ontvangen.

Of klik hier voor een voorbeeld aanmaning.

Relevantie informatie sinds 1 juli 2012

Meer weten? Of mijn incassobureau inschakelen?

Luuc Rikken Incasso jurist klein

Mijn naam is Luuc Rikken, incasso jurist met 10+ jaar incasso-, creditmanagement- en deurwaarderservaring. Ik help je graag van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Heb je vragen? Bel, Whatsapp of e-mail mij.

Bel of WhatsApp voor incasso advies:

Liever contact via e-mail? Mijn e-mailadres is luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier

Wil je weten wat ik zou doen in jouw situatie? Stel je vraag gratis via het contactformulier of bel 06 - 524 626 17

Heb je vragen? Ik help je graag via WhatsApp