"Ingebrekestelling? Wat is een ingebrekestelling?"

Picture of Luuc Rikken
Mijn naam is Luuc Rikken, praktisch ingestelde incasso jurist met 10+ jaar incasso- en deurwaarderservaring. Al tien jaar help ik via mijn incassobureau particulier en bedrijf met alle mogelijke incassoproblemen. Ik werk zoveel mogelijk op no cure no pay basis. Schuldenaren worden persoonlijk bezocht. Wil je weten wat ik adviseer in jouw situatie, leg je probleem aan mij voor.

Ingebrekestelling? Wat is een ingebrekestelling?

Ingebrekestelling? Wat is een ingebrekestelling? Een ingebrekestelling is niet anders dan een schriftelijke aanmaning om je debiteur de laatste mogelijkheid te geven om jouw factuur te betalen. De wet schrijft voor dat een debiteur een redelijke termijn moet geven.

In het geval van een onbetaalde factuur stuur je een schriftelijke ingebrekestelling waarbij je de debiteur een redelijke termijn geeft (indien consument: per 1 juli 2012 minimaal 14 dagen) om de factuur te voldoen. Een ingebrekestelling aangetekend versturen is geen vereiste maar raad ik wel aan in verband met bewijslast.

Hoe breng je dat in de praktijk?
– Je stuurt een factuur naar de debiteur;
– De betalingstermijn van de factuur is verstreken en de factuur is niet betaald;
– Je stuurt een ingebrekestelling met een redelijke termijn van betaling (sinds 1 juli 2012 minimaal 14 dagen indien het een consument betreft) en je geeft de hoogte van de naderende incassokosten aan (sinds 1 juli 2012 verplicht). Je vermeld tevens wat de consequenties zijn voor het niet betalen van de factuur (bijvoorbeeld het uit handen geven aan een incassobureau).

Op dit moment mag je nog geen kosten in rekening brengen bij de debiteur. Dus ook geen administratiekosten! Als de factuur onbetaald blijft dan kun je een incassobureau dan wel een deurwaarder inschakelen om de vordering te laten incasseren.

Burgerlijk Wetboek Boek 6
Afdeling 8. Schuldeisersverzuim
Artikel 82

1Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Relevantie informatie per 1 juli 2012: https://luuc.eu/incassokosten-sinds-1-juli-2012-uitleg-wettelijke-incassokosten/

Meer weten? Of mijn incassobureau inschakelen?

Luuc Rikken Incasso jurist klein

Mijn naam is Luuc Rikken, incasso jurist met 10+ jaar incasso-, creditmanagement- en deurwaarderservaring. Ik help je graag van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Heb je vragen? Bel, Whatsapp of e-mail mij.

Bel of WhatsApp voor incasso advies:

Liever contact via e-mail? Mijn e-mailadres is luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier

Right Menu Icon