"Voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief)"

Luuc Rikken
Mijn naam is Luuc Rikken, praktisch ingestelde incasso jurist met 10+ jaar incasso- en deurwaarderservaring. Al tien jaar help ik via mijn incassobureau particulier en bedrijf met alle mogelijke incassoproblemen. Ik werk zoveel mogelijk op no cure no pay basis. Schuldenaren worden persoonlijk bezocht. Wil je weten wat ik adviseer in jouw situatie, leg je probleem aan mij voor.

Voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief)

Voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief)
Je hebt een factuur verzonden naar een klant maar er wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald? Of weigert een schuldenaar een geleend geldbedrag terug te betalen? Stuur onderstaande voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief) om de schuldenaar voor de laatste keer te herinneren aan het aan jou verschuldigde bedrag.

Liever niet zelf versturen?
Het opmaken en versturen van een aanmaningsbrief is onderdeel van een incassoprocedure.
Meld je vordering gerust aan, dan stuur ik (indien noodzakelijk) een aanmaningsbrief naar de schuldenaar. 

In de meeste situaties is de klant de factuur vergeten te betalen en volgt betaling snel na het ontvangen van een aanmaning. Je kunt hierbij onderstaande voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief) gebruiken. Volgt betaling niet binnen 14 dagen? Schakel gerust mijn incassobureau in. Het is uiteraard wel aan te raden om mijn incassobureau vooraf in te lichten, zodat direct kan worden gereageerd als betaling niet volgt.

Heb je een vordering op een consument die nog niet is aangemaand? In dat geval dien je de consument 14 dagen de tijd geven om de factuur zonder kostenverhoging (dus ook geen administratiekosten!) te betalen. Je dient in de aanmaning tevens de exacte incassokosten te vermelden die in rekening wordt gebracht als tijdige betaling uitblijft.

Voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief):

(BEDRIJFS)NAAM SCHULDENAAR
ADRES HUISNUMMER
POSTCODE PLAATSNAAM

PLAATSNAAM, DATUM
Betreft: Laatste aanmaning

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie blijkt dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer [ FACTUURNUMMER OF OMSCHRIJVING VORDERING ] is verstreken. Wij verzoeken u vriendelijk om het door u verschuldigde bedrag binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd te betalen op rekeningnummer [ REKENINGNUMMER ] onder vermelding van het factuurnummer. Ter volledigheid hebben wij een kopie van de factuur meegezonden.

Indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen dan zal de factuur uit handen worden gegeven aan incassobureau Luuc Rikken. In dat geval worden bij u buitengerechtelijke incassokosten á [ HOOGTE VAN INCASSOKOSTEN ] in rekening gebracht en maken wij tevens aanspraak op de verschuldigde vertragingsrente.

Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zal laten komen en zien uw betaling graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

JE NAAM
JE BEDRIJFSNAAM (INDIEN VAN TOEPASSING) 

Incassokosten berekenen?
Bereken de exacte incassokosten via de rekenmodule op mijn website.

Tip:
Verstuur bovenstaande gepersonaliseerde voorbeeld aanmaning per post én per e-mail. Op deze manier weet je zeker dat de aanmaning is ontvangen (bewijslast). Wil je écht zeker zijn van je zaak dan verstuur je de aanmaning via aangetekende post.

Liever bovenstaande aanmaning door een incassobureau laten sturen? Neem contact met mij op. 

Meer weten? Of mijn incassobureau inschakelen?

Luuc Rikken Incasso jurist klein

Mijn naam is Luuc Rikken, incasso jurist met 10+ jaar incasso-, creditmanagement- en deurwaarderservaring. Ik help je graag van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Heb je vragen? Bel, Whatsapp of e-mail mij.

Bel of WhatsApp voor incasso advies:

Liever contact via e-mail? Mijn e-mailadres is luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier

Right Menu Icon