"Deurwaarder inschakelen als particulier (privé). Is dat mogelijk?"

Luuc Rikken
Mijn naam is Luuc Rikken, praktisch ingestelde incasso jurist met 10+ jaar incasso- en deurwaarderservaring. Al tien jaar help ik via mijn incassobureau particulier en bedrijf met alle mogelijke incassoproblemen. Ik werk zoveel mogelijk op no cure no pay basis. Schuldenaren worden persoonlijk bezocht. Wil je weten wat ik adviseer in jouw situatie, leg je probleem aan mij voor.

Deurwaarder inschakelen als particulier (privé). Is dat mogelijk?

Je hebt geld te vorderen van een particulier of een bedrijf maar wie schakel je in? Een deurwaarder inschakelen als particulier (privé). Is dat mogelijk?

Ja, een deurwaarder inschakelen als particulier is mogelijk.
Gelukkig wel, waarom zou je als particulier immers geen deurwaarder mogen inschakelen? Een deurwaarder (formeel een “gerechtsdeurwaarder”) is iemand die de ambtelijke werkzaamheden voor zijn of haar rekening neemt. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan het leggen van beslag op inkomen en goederen.

Het incasseren van vorderingen via een deurwaarder is vrij kostbaar want je moet veel kosten voorschieten. Een deurwaarder mag alleen op basis van een vonnis zijn ambtelijke werkzaamheden uitvoeren. 

Als je reeds een vonnis (beslissing van de rechter) hebt dat je direct wil laten executeren (ten uitvoer leggen) dan vallen de kosten echter mee. Alle kosten die je maakt wil je uiteraard wél verhalen op de schuldenaar. 

Luuc, Super dank voor je snelle en professionele reactie op mijn vraag omtrent een incasso vraagstuk. Ik hoop niet nogmaals in een incassotraject te belanden, maar als dit gebeurd klop ik zeker bij jou aan
Frank Rolandus Avatar
Frank Rolandus

Kunnen we het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voorkomen?

Soms. Voor het verkrijgen van een vonnis moet je altijd een gerechtelijke procedure voeren.  Als particuliere schuldeiser moet je echter (proces)kosten voorschieten. Een gerechtelijke procedure proberen we daarom zoveel mogelijk te voorkomen. Proceskosten moeten we immers ook verhalen op de schuldenaar.

In veel situaties kunnen we middels een buitengerechtelijke incassoprocedure succesvol incasseren. 

Heb je al een vonnis? 
Ik onderzoek graag waar je kansen liggen en wat hiervoor de kosten zijn. Het vonnis laten we betaalbaar executeren door een gerechtsdeurwaarder.

Heb je nog geen vonnis? 
Ik onderzoek graag of we een gerechtelijke procedure kunnen voorkomen.

Is het inschakelen van een deurwaarder altijd noodzakelijk?
Nee, een deurwaarder mag namelijk niet direct overgaan tot beslaglegging want hiervoor is een vonnis (executoriale titel) nodig. Een vonnis is een officiële uitspraak van een rechter. Je hoeft niet altijd een deurwaarder in te schakelen. Sterker nog, in de buitengerechtelijke fase kan een incasso jurist exact hetzelfde betekenen.

Voor geldvorderingen gaat het verkrijgen van een vonnis gepaard met hoge kosten. Hoge kosten voor zowel bedrijven als particulieren, met name vanwege het hoge griffierecht en de executiekosten. En dan spreken we nog niet over de tijd die het verkrijgen van een vonnis in beslag neemt. Met een beetje pech al snel een jaar. En wat gebeurt er als het executeren van een vonnis niet succesvol is? Juist, dan zit jij als schuldeiser met de “gebakken peren”.

Ruim 80% van alle incasso-opdrachten kunnen we minnelijk incasseren (zonder tussenkomst van een rechter en gerechtsdeurwaarder). Indien blijkt dat je daadwerkelijk een deurwaarder nodig hebt dan zorgen we ervoor dat het vonnis geëxecuteerd wordt. 

Wil je precies weten wat ik adviseer in jouw situatie en wat hiervoor de kosten zijn?
Neem contact op, ik informeer je geheel gratis en vrijblijvend.

Voor het beste advies vraag ik je om zoveel mogelijk informatie te delen. Deel liever te veel informatie dan te weinig.

In samenwerking met een verschillende deurwaarderskantoren biedt mijn incassobureau een betaalbaar alternatief. Een alternatief waarbij vorderingen succesvol zonder tussenkomst van een rechter worden geïncasseerd. 

Snel geholpen en ook met meerdere opties gekomen. Goede uitleg! Enorm blij mee! De vragen waar ik mee zat waren snel beantwoord!
tamatasan Avatar
tamatasan

Openstaande vorderingen kunnen prima worden geïncasseerd middels een buitengerechtelijke incassoprocedure.

Want zeg nou zelf, waarom zou je naar de kantonrechter stappen als een buitengerechtelijke (minnelijke) oplossing bereikbaar is? Je bespaart hiermee minimaal het griffierecht en het opstellen en betekenen van een dagvaarding + vonnis én executiekosten. Om nog maar te zwijgen over een eventueel uurtarief (honorarium).

Mocht een minnelijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoren dan kan je later alsnog procederen.

Hoe krijg je als particulier een vonnis van een rechter?

In het kort zal je een schuldenaar eerst moeten oproepen voor de rechtbank, dit doe je door hem of haar te dagvaarden.

Een deurwaarder betekend (bezorgd) een dagvaarding op het adres van de schuldenaar. Een deurwaarder is de enige die dit mag doen. In de dagvaarding wordt vermeld wat jouw eisen zijn en wanneer de schuldenaar voor de rechtbank moet verschijnen indien hij of zij de vordering niet voldoet voor de zittingsdatum.

Als de rechter de schuldeiser (jou in dit geval) in het gelijk stelt dan zal de uitspraak worden vastgelegd in het vonnis. Met dit vonnis kan een deurwaarder zijn ambtelijke taken uitvoeren. Bij een huurzaak kan een ambtelijke taak bijvoorbeeld een uithuisplaatsing van een wanbetalende huurder zijn (indien een ontruimingsvonnis wordt verkregen).

Hoeveel kost het inschakelen van een deurwaarder (als particulier)

De tarieven van de ambtshandelingen van een deurwaarder zijn wettelijk vastgelegd. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt of de schuldeiser een bedrijf is of een particulier.

De huidige tarieven vind je op de website van de koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBvG) (opent in een nieuw venster) en hieronder. Deurwaarderskantoren met een incassoafdeling kunnen eventueel ook prijsafspraken maken, informeer hier vooraf altijd naar. Of neem bij vragen contact met mij op. 

Tarieven ambtshandelingen m.i.v. 1 januari 2021

ArtikelOmschrijvingm.i.v. 1 januari 2021 ex
btw
m.i.v. 1 januari 2021 incl.
21% btw
2aOproeping in een
vorderingsprocedure, dagvaarding,
oproeping of aanzegging die het
geding inleidt, Inleidingen tot
beslechting van executiegeschillen
€ 85,81€ 103,83
2bbetekening van een titel,
met en zonder bevel, bevel en
hernieuwd bevel
€ 82,58€ 99,92
2cbetekening van een verzoekschrift
met oproeping om in rechte te
verschijnen of van een aanzegging
anders dan bedoeld in dit artikel
€ 67,88€ 82,13
2dbetekening, anders dan bedoeld in
dit artikel
betekening p-v /exploten en exploot
van betekening van overgang /
bevoegdheid tot tenuitvoerlegging
(art. 431a Rv), vergoeding voor de
tenuitvoerlegging van een Europees
bevel tot conservatoir beslag,
bedoeld in artikel 11 van de
Uitvoeringswet verordening
Europees bevel tot conservatoir
beslag op bankrekeningen.
€ 72,65€ 87,91
2ebeslag op roerende zaken, niet
zijnde registergoederen, anders dan
bedoeld in een van de volgende
onderdelen, of van nadere
aanduiding van de in beslag
genomen roerende zaken exploten
conservatoir deelgenotenbeslag,
vreemdelingenbeslag, maritaal
beslag, cumulatief beslag op reeds
beslagen roerende zaken
€ 112,86€ 136,56
2fbeslag op roerende zaken, niet
zijnde registergoederen, die zich
bevinden op een zodanige plaats dat
voor de toegang daartoe de
medewerking van een derde nodig is
(safeloketbeslag):
€ 151,56€ 183,39
2gbeslag op rechten aan toonder of
order, aandelen op naam, effecten
op naam die geen aandelen zijn en
overige rechten zoals in art. 474bb
Rv en andere rechten bij
deelgenotenbeslag,
vreemdelingenbeslag, maritaal
beslag, etc.
€ 223,37€ 270,28
2hbeslag op aandelen op naam in
Nederlandse naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, alsmede
deelgenotenbeslag,
vreemdelingenbeslag en maritaal
beslag op aandelen op naam
€ 245,18€ 296,67
2ibeslag op aandelen aan toonder of
van beslag onder derden (ook onder
levensverzekeraar) anders dan
beslag op periodieke betalingen,
vergoeding voor de tenuitvoerlegging
van een Europees bevel tot
conservatoir beslag, bedoeld in
artikel 11 van de Uitvoeringswet
verordening Europees bevel tot
conservatoir beslag op
bankrekeningen.
€ 179,86€ 217,63
2jbeslag onder derden op periodieke
betalingen, anders dan beslag als
bedoeld onder k:
€ 128,02€ 154,90
2kbeslag als bedoeld in art. 479b Rv
(alimentatie)
€ 109,33€ 132,29
2lbeslag onder de schuldeiser zelf,
ongeacht het beslagobject
€ 149,75€ 181,20
2mexecutie tot afgifte van roerende
zaken, niet zijnde registergoederen,
afgifte schip / luchtvaartuig /
beschermde modellen
€ 260,53€ 315,24
2nbeslag tot verkrijging van afgifte of
levering van roerende zaken, niet
zijnde registergoederen en
p-v beslag verpande roerende zaken
door pandhouder
€ 112,03€ 135,56
2obeslag op onroerende zaken of op in
Nederland te boek gestelde
luchtvaartuigen
€ 155,09€ 187,66
2popheffing van beslag op onroerende
zaken of de verklaring, bedoeld in
art. 575 lid 2Rv / art. 513a Rv
€ 55,33€ 66,95
2qbeslag op schepen of niet in
Nederland te boek gestelde
luchtvaartuigen:
€ 341,82€ 413,60
2rgerechtelijke inbewaringgeving:€ 232,60€ 281,45
2shet aanslaan van biljetten houdende
aankondiging van openbare verkoop
€ 84,91€ 102,74
2texecutoriale openbare verkoop van
roerende zaken
€ 297,14€ 359,54
2uaanzegging hypotheekhouder van de
overname van de executie van
onroerende zaken aan executant
(art. 509 Rv)
€ 79,80€ 96,56
2vgedwongen ontruiming van
onroerende zaken
€ 221,99€ 268,61
2wtenuitvoerlegging van lijfsdwang (p-v
gijzeling met akte ingevangen
stelling)
€ 258,03€ 312,22
2xeen informatieverzoek als bedoeld in
artikel 5, tweede lid, van de
Uitvoeringswet verordening
Europees bevel tot conservatoir
beslag op bankrekeningen:
€ 85,36 
3ain geval van enkelvoudig
derdenbeslag
€ 10,94€ 13,24
3bin geval van twee samenlopende
derdenbeslagen
€ 17,39€ 21,04
3cvoor ieder daarop volgend
samenlopend derdenbeslag per
beslag
€ 6,46€ 7,82
5matiging samenloop
executiehandelingen
€ 20,94€ 25,34
6agetuige bij artikel 2 e/f/g/n€ 21,33€ 25,34
6bgetuige bij artikel 2 m/o/q/v/w€ 74,73€ 90,42

Klantervaringen

Wat mijn klanten zeggen

Luuc heeft me snel en super goed geholpen. Zekere aanrader! Bedankt Luuc!
Francesca Bombardi Avatar
Francesca Bombardi
Mijn ervaring met Incassobureau Luuc Rikken is fantastisch. Hij maakt tijd voor je en zoekt alles keurig uit. Mij heeft hij enorm geholpen en ik hoop als u ergens mee zit waar Luuc je mee kan helpen dan raad ik hem zeer zeker aan. Gr Stella
Stella Heinink Avatar
Stella Heinink
De samenwerking met Luuc is niet alleen heel prettig maar wordt ook gekenmerkt door gedegen kennis van zaken en een doortastende proactieve vasthoudende aanpak. Gewenst resultaat wordt hierdoor snel bereikt.
Cor Smit Avatar
Cor Smit

Meer weten? Of mijn incassobureau inschakelen?

Luuc Rikken Incasso jurist klein

Mijn naam is Luuc Rikken, incasso jurist met 10+ jaar incasso-, creditmanagement- en deurwaarderservaring. Ik help je graag van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Heb je vragen? Bel, Whatsapp of e-mail mij.

Bel of WhatsApp voor incasso advies:

Liever contact via e-mail? Mijn e-mailadres is luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier

Right Menu Icon