Online Marketing Bureau Marketingvriend

Hoeveel herinneringen of aanmaningen moet je sturen voordat je een incassobureau mag inschakelen?

Hoeveel herinneringen of aanmaningen moet je sturen voordat je een incassobureau mag inschakelen? Er zijn hierover veel ideeën en misvattingen. De enige juiste: je dient een debiteur volgens de wet één keer schriftelijk aan te manen voordat je een incassobureau mag inschakelen. Je dient de debiteur volgens de wet ook een redelijke termijn te geven om de factuur alsnog te voldoen.

Een aanmaning sturen naar een particulier?
Dan gelden er sinds 1 juli 2012 nieuwe regels. Lees hierover meer in dit artikel

Direct een incassobureau inschakelen?
Ga voor uitgebreide informatie verder naar mijn normale website.

Volgens artikel 82 – 6:82 van het burgerlijk wetboek:

1 Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2 Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Een incassobureau en deurwaarder geldt in de meeste situaties als laatste optie om een factuur te incasseren. Men wil fouten of misverstanden uiteraard graag voorkomen. Het is daarom gebruikelijk om een debiteur tussen de 1 en 3 keer een schriftelijke aanmaning te sturen met ieder een redelijke termijn voordat een vordering uit handen wordt gegeven.

Tip: verstuur een ingebrekestelling aangetekend en tevens per e-mail zodat je altijd bewijs hebt.

Een voorbeeldbrief (aanmaning of herinnering) nodig?
Stuur een e-mail naar info@luuc.eu om een gratis exemplaar op maat te ontvangen of klik hier voor een voorbeeld aanmaning.

Relevantie informatie sinds 1 juli 2012:
http://www.luuc.eu/blog/wat-zijn-de-eisen-voor-een-herinnering-of-aanmaning-per-1-juli-2012

Vragen? Vordering uit handen geven?
Kijk op mijn website of stel je vragen via het contactformulier.


Eigenaar en oprichter incassobureau LUUC.EU

Ik (Luuc Rikken) ben schrijver van dit artikel en eigenaar van Incassobureau LUUC.EU. Mijn incassobureau is gespecialiseerd in het snel incasseren van vorderingen voor particulieren en bedrijven in Nederland.

Heb je vragen of wil je mijn kantoor inschakelen, neem gerust contact op door te mailen naar luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier.

Geef een reactie