Online Marketing Bureau Marketingvriend

Is een aanmaning of herinnering per e-mail rechtsgeldig?

Is een aanmaning of herinnering per e-mail rechtsgeldig? En is e-mail überhaupt rechtsgeldig? Het korte antwoord hierop is: ja, (het versturen van een aanmaning of herinnering per) e-mail is rechtsgeldig. De enige uitzondering hierop is de ingebrekestelling.

Ingebrekestelling (als je een incassobureau of deurwaarder wilt inschakelen)
Voordat je een incassobureau of deurwaarder inschakelt dien je een klant (consument) in gebreke te stellen. Dit moet volgens de Nederlandse wet schriftelijk gebeuren en mag dus niet per e-mail of mondeling (telefonisch) worden gedaan. Pas nadat een debiteur in gebreke is gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning mag je een schadevergoeding, zoals incassokosten, in rekening brengen.

Een aanmaning sturen naar een particulier?
Dan gelden er per 1 juli 2012 nieuwe regels. Lees hierover meer op http://www.luuc.eu/blog/wat-zijn-de-eisen-voor-een-herinnering-of-aanmaning-per-1-juli-2012

Het versturen van een aanmaning of herinnering per e-mail
Het versturen van een aanmaning of herinnering per e-mail is echter een ander verhaal. De wet zegt niets over hoe je een aanmaning of herinnering moet versturen of überhaupt op welke manier je een debiteur moet herinneren aan een openstaande factuur. Het versturen van een aanmaning of herinnering per e-mail is dus rechtsgeldig.

Artikel 82 Burgerlijk Wetboek Boek 6:

1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

Is e-mail rechtsgeldig?
Overeenkomsten die per e-mail worden gesloten zijn rechtsgeldig. Wanneer je dus per e-mail akkoord gaat met een offerte dan heb je een overeenkomst gesloten. Pas dus goed op want ook reguliere afspraken of verklaringen die je per e-mail doet zijn rechtsgeldig want een afspraak wordt gezien als een overeenkomst.

Vragen? Vordering uit handen geven?
Kijk op mijn website of stel je vragen via het contactformulier.


Eigenaar en oprichter incassobureau LUUC.EU

Ik (Luuc Rikken) ben schrijver van dit artikel en eigenaar van Incassobureau LUUC.EU. Mijn incassobureau is gespecialiseerd in het snel incasseren van vorderingen voor particulieren en bedrijven in Nederland.

Heb je vragen of wil je mijn kantoor inschakelen, neem gerust contact op door te mailen naar luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier.

Geef een reactie