Marketingvriend Webdesign en Online Marketing

Voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief)

Voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief)
Je hebt een factuur verzonden naar je klant of schuldenaar maar er wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald? Stuur onderstaande voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief) om de schuldenaar voor de laatste keer te herinneren aan het aan jou verschuldigde bedrag.

In de meeste situaties heeft de klant de factuur vergeten te betalen en volgt betaling snel na het ontvangen van een aanmaning. Je kunt hierbij onderstaande voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief) gebruiken. Volgt betaling niet binnen 14 dagen? Schakel gerust mijn incassobureau in. Het is uiteraard wel aan te raden om mijn incassobureau vooraf in te lichten zodat direct kan worden gereageerd als betaling niet volgt.

Heb je een vordering op een consument die nog niet is aangemaand? In dat geval dien je de consument 14 dagen de tijd geven om de factuur zonder kostenverhoging (dus ook geen administratiekosten!) te betalen. Je dient in de aanmaning tevens de exacte incassokosten te vermelden die in rekening wordt gebracht als tijdige betaling uitblijft.

Voorbeeld aanmaning (aanmaningsbrief):

(BEDRIJFS)NAAM SCHULDENAAR
ADRES HUISNUMMER
POSTCODE PLAATSNAAM

PLAATSNAAM, DATUM
Betreft: Laatste aanmaning

Geachte heer, mevrouw,

Uit onze administratie blijkt dat de betalingstermijn van onze factuur met factuurnummer [ FACTUURNUMMER OF OMSCHRIJVING VORDERING ] is verstreken. Wij verzoeken u vriendelijk om het door u verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief te betalen op rekeningnummer [ REKENINGNUMMER ] onder vermelding van het factuurnummer. Ter volledigheid hebben wij een kopie van de factuur meegezonden.

Indien wij uw betaling niet binnen 14 dagen hebben ontvangen dan zal de factuur uit handen worden gegeven aan incassobureau LUUC. In dat geval worden bij u buitengerechtelijke incassokosten á [ HOOGTE VAN INCASSOKOSTEN ] in rekening gebracht en maken wij tevens aanspraak op de verschuldigde vertragingsrente.

Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zal laten komen en zien uw betaling graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

JE NAAM
JE BEDRIJFSNAAM (INDIEN VAN TOEPASSING) 

Incassokosten berekenen?
Bereken de exacte incassokosten via de rekenmodule op mijn website (opent in nieuw venster) 

Tip:
Verstuur bovenstaande gepersonaliseerde voorbeeld aanmaning per post én per e-mail. Op deze manier weet je zeker dat de aanmaning is ontvangen (bewijslast). Wil je écht zeker zijn van je zaak dan verstuur je de aanmaning via aangetekende post.

Heb je vragen of wil je alvast een incassobureau inlichten? 
Kijk op mijn website of stel je vragen via het contactformulier.


Eigenaar en oprichter incassobureau LUUC.EU

Ik (Luuc Rikken) ben schrijver van dit artikel en eigenaar van Incassobureau LUUC.EU. Mijn incassobureau is gespecialiseerd in het snel incasseren van vorderingen voor particulieren en bedrijven in Nederland.

Heb je vragen of wil je mijn kantoor inschakelen, neem gerust contact op door te mailen naar luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier.

Geef een reactie