"Wat is schuldsanering?"

Luuc Rikken
Mijn naam is Luuc Rikken, praktisch ingestelde incasso jurist met 10+ jaar incasso- en deurwaarderservaring. Al tien jaar help ik via mijn incassobureau particulier en bedrijf met alle mogelijke incassoproblemen. Ik werk zoveel mogelijk op no cure no pay basis. Schuldenaren worden persoonlijk bezocht. Wil je weten wat ik adviseer in jouw situatie, leg je probleem aan mij voor.

Wat is schuldsanering?

Wat is schuldsanering? Wanneer kom je in de wettelijke schuldsanering? De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, afgekort WSNP, geeft schuldenaren de mogelijkheid om binnen enkele jaren van hun schuld af te komen wanneer zij er zelf niet meer uitkomen. De WSNP beschermd als het ware de schuldenaar.
Vooropgesteld: de wettelijke schuldsanering is absoluut geen pretje. Geen pretje voor de schuldeisers die doorgaans maar een gedeelte ontvangen van hun vordering maar (terecht) ook voor de schuldenaar. Schuldsanering is namelijk gebonden aan strenge regels.

Wat is minnelijke schuldsanering?
Voorafgaand aan een wettelijke schuldsanering wordt geprobeerd om een schikking te treffen met schuldeisers. Dit wordt de minnelijke (buitengerechtelijke) fase genoemd en is vrijwillig. Dit houdt dus in dat schuldeisers doorgaans niet verplicht zijn om akkoord te gaan met een voorstel. Schuldeisers doen er goed aan om een voorstel serieus te bekijken en niet zomaar naast zich neer te leggen.

Wat is wettelijke schuldsanering?
Wanneer men na een minnelijke schuldsanering geen akkoord heeft bereikt dan wordt bij de rechtbank een verzoek ingediend om toe te treden tot de wettelijke schuldsanering. Je kan dan worden toegelaten of afgewezen. De schuld mag namelijk niet zijn ontstaan door fraude, een misdrijf of onverantwoord koopgedrag en je mag de afgelopen 10 jaar niet eerder gebruik hebben gemaakt van de wettelijke schuldsanering. Zo zijn er nog een aantal eisen waaraan je moet voldoen voordat je toe mag treden tot de schuldsanering.

Enkele verplichtingen voor schuldenaren in de schuldsanering zijn:
– Sollicitatieplicht. Een schuldenaar moet solliciteren om een zo groot mogelijk gedeelte van de schuld af te kunnen lossen. Mocht een schuldenaar arbeidsongeschikt zijn dan vervalt deze verplichting.
– Een schuldenaar mag geen nieuwe schulden maken.
– Alle beslissingen lopen via een bewindvoerder, ook het ontvangen en verzenden van post.
– Een schuldenaar mag geen fulltime opleiding volgen.
– Moet zijn best doen om zoveel mogelijk inkomsten te genereren voor het aflossen van de schuld.

Hoe lang duurt schuldsanering?

Doorgaans drie tot vijf jaar. Gedurende de tijd dat een schuldenaar onder de wettelijke schuldsanering valt beschikt hij niet over een eigen inkomen.

Een schuldenaar ontvangt een bedrag waarvan hij kan leven (de hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de rechter) en de rest gaat naar een spaarpot. Het bedrag in deze spaarpot wordt gebruikt om schulden af te lossen.

Meer weten? Of mijn incassobureau inschakelen?

Luuc Rikken Incasso jurist klein

Mijn naam is Luuc Rikken, incasso jurist met 10+ jaar incasso-, creditmanagement- en deurwaarderservaring. Ik help je graag van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Heb je vragen? Bel, Whatsapp of e-mail mij.

Bel of WhatsApp voor incasso advies:

Liever contact via e-mail? Mijn e-mailadres is luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier

Right Menu Icon