"Wanneer vervalt of verloopt een factuur?"

Luuc Rikken
Mijn naam is Luuc Rikken, praktisch ingestelde incasso jurist met 10+ jaar incasso- en deurwaarderservaring. Al tien jaar help ik via mijn incassobureau particulier en bedrijf met alle mogelijke incassoproblemen. Ik werk zoveel mogelijk op no cure no pay basis. Schuldenaren worden persoonlijk bezocht. Wil je weten wat ik adviseer in jouw situatie, leg je probleem aan mij voor.

Wanneer vervalt of verloopt een factuur?

Wanneer vervalt of verloopt een factuur? Een factuur is niet betaald en je bent nog steeds op het geld aan het wachten. Is het bedrag nog opeisbaar?

De verjaringstermijn voor contractuele vorderingen is vijf jaar. Een factuur vervalt niet maar na het overschrijden van de verjaringstermijn kan een betaling juridisch niet meer worden afgedwongen. 

Bij een consumentenkoop (een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper) geldt een verjaringstermijn van twee jaar. Een consumentenkoop geldt alleen voor producten zoals levensmiddelen, wasmachines en auto’s en geldt niet voor diensten.

Artikel 3:307 in het Burgelijk Wetboek leert ons:

  • Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
  • In geval van een verbintenis tot nakoming na onbepaalde tijd loopt de in lid 1 bedoelde termijn pas van de aanvang van de dag, volgende op die waartegen de schuldeiser heeft medegedeeld tot opeising over te gaan, en verjaart de in lid 1 bedoelde rechtsvordering in elk geval door verloop van twintig jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waartegen de opeising, zonodig na opzegging door de schuldeiser, op zijn vroegst mogelijk was.

Wil je precies weten wat ik adviseer in jouw situatie? Neem contact op, ik informeer je gratis en vrijblijvend.

Voor het beste advies vraag ik je om zoveel mogelijk informatie te delen. Deel liever te veel informatie dan te weinig.

Hoe voorkom je dat een vordering verloopt?

Een verjaringstermijn verlengen doe je door aan de debiteur kenbaar te maken dat je een factuur niet bent vergeten. Dit doe je door middel van een schriftelijke aanmaning of mededeling. Bij voorkeur aangetekend. Ook door een debiteur te dagvaarden verleng je de verjaringstermijn. De juridische term voor het verlengen van het verjaringstermijn is “stuiting”.

Wanneer een debiteur vraagt om een betalingsregeling, een gedeelte voldoet of de vordering op een andere manier erkent dan wordt de verjaringstermijn opnieuw verlengd omdat deze wordt erkend.

Vordering op een particulier (consument)?

Zorg ervoor dat een ingebrekestelling (aanmaning) voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen

Meer weten? Of mijn incassobureau inschakelen?

Luuc Rikken Incasso jurist klein

Mijn naam is Luuc Rikken, incasso jurist met 10+ jaar incasso-, creditmanagement- en deurwaarderservaring. Ik help je graag van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. Heb je vragen? Bel, Whatsapp of e-mail mij.

Bel of WhatsApp voor incasso advies:

Liever contact via e-mail? Mijn e-mailadres is luuc@luuc.eu of gebruik het contactformulier

Right Menu Icon